Data ...........................

Declaratie

Prin prezenta, subsemnatul ...................................... ..............................., identificat cu CNP .............................................., declar pe proprie raspundere ca am urmat programul de pregătire:

Alegeti Functii de conducere Alegeti Persoane fizice
Calificarea profesionala a conducatorilor executivi ai Brokerilor de Asigurare si/sau Reasigurare Calificarea profesionala a persoanelor care doresc sa lucreze in domeniul distributiei produselor de asigurare
Pregatirea profesionala continua a conducatorilor executivi ai Brokerilor de Asigurare si/sau Reasigurare Pregatirea profesionala continua a intermediarilor in asigurari

A se bifa casuta "Alegeti" pentru cursul vizat.

în perioada ................................... petrecand minimum de 20 ore pentru pentru pregatire continua in asigurari sau 50 de ore pentru calificare profesionala in asigurari.

Nume și prenume

Semnătură

Ștampilă (daca este cazul )