CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A CURSURILOR DE CALIFICARE PROFESIONALĂ/PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR